Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Bystričany
  M. Nešpora 12/1
 • +421 910 191 227
Sobota 9. 12. 2023

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránke Materskej školy v Bystričanoch

 

 

 

Novinky

 • Školský rok 2023/2024 sa začína s nástupom detí do materskej školy v pondelok 4.septembra 2023 od 6.00 - 8.00 hod. Rozdelenie detí do tried si môžete pozrieť na hlavnej nástenke. Tešíme sa na všetky deti a prajeme Vám všetkým pekné a ničím nerušené pondelkové ráno.

 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Bystričanoch,

  v súlade s § 28 školského zákona, č. 245/2008 Z. z.

  vyhlasuje

  zápis do materskej školy na školský rok 2023 / 2024

  PODÁVANIE ŽIADOSTI O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY V BYSTRIČANOCH

  NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

  Sa uskutoční v termíne

  v termíne od 2. mája - do 12. mája 2023

  • V prípade záujmu o materskú školu si zákonný zástupca prevezme prihlášku v materskej škole

  a to denne od 7.00 – 15.30 hod v uvedenom termíne.

 • Na základe VZN obce Bystričany č. 4/2022 s platnosťou od 1.1.2023 sa menia poplatky v materskej škole Bystričany, kde zákonný zástupca prispieva za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu mesačne na jedno dieťa 15 € .

  Poplatky v školskej jedálne pri MŠ nasledovne:

  desiata - 0.50 €, obed - 1.20 €, olovrant - 0.40 = 2.10 € / obed + 8 € réžia

 • Riaditeľ školy na základe odporúčania RÚVZ Prievidza a zriaďovateľa školy prerušuje v dňoch 20. až 22. decembra 2022 (vrátane) výchovno-vzdelávací proces v základnej škole a materskej škole z dôvodu pokračovania výrazne zvýšeného výskytu chrípky, chrípke podobných a akútnych respiračných ochorení u žiakov našej školy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Bystričany
  M. Nešpora 12/1
 • +421 910 191 227

Fotogaléria